Mo%20nieuws_det_cmykMO*talks: De échte inzet van de gemeenteraadsverkiezingen


We staan vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. In hun gemediatiseerde vorm lijken die alleen te draaien om Antwerpen en nog een paar steden, en om de krachtsverhoudingen die deze stembusgang opleveren in de nationale politiek. In werkelijkheid vormen steden en gemeenten een uitstekend niveau om wat we vandaag meest nodig hebben te herstellen, op te bouwen of opnieuw uit te vinden: gemeenschap, verbondenheid en een platform om het constructief oneens te zijn.

In de septembereditie van MO*magazine focussen wij op concrete manieren waarop steden en gemeenten werk maken van de funderende gemeenschap, en naar de voorwaarden die vervuld moeten worden om dat beleid duurzaam en effectief te laten zijn. Niet de meest sexy steden of urban marketing staan centraal, maar de harde en tastbare vormen van verandering die burgers en bewoners de kans geven om gemeenschap te vormen en meer democratie te realiseren. Dat heeft te maken met stedelijke commons, met het terugnemen van diensten die ooit geprivatiseerd werden, met gemeentelijke coöperaties, burgerinitiatieven, etc...

Hierover laten we enkele interessante experts aan het woord.

Sprekers

Manu Claeys is een gelauwerd essayist en voorzitter van het burgercollectief stRaten-generaal, dat in 2010 de Prijs voor de Democratie kreeg en in 2017 een Toekomstverbond sloot met de Vlaamse regering. Onlangs verscheen zijn boek Red de democratie bij uitverij Polis. Dat boek is het resultaat van twintig jaar denken, schrijven en actie voeren.

Tine De Moor is hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar het ontstaan, functioneren en evolueren van instituties voor collectieve actie, in verleden en heden, met de nadruk op de vroegmoderne periode in Europa. Instituties voor collectieve actie zijn vormen van organisaties die van onderop, door de onmiddellijke stakeholders, gevormd worden, met het doel om door samenwerking een collectief belang na te streven, dat van velerlei aard kan zijn. Het onderzoek van De Moor focust vooral op voorbeelden van dergelijke instituties, zoals gemene gronden, gilden en coöperaties, die economische en sociale doelstellingen verenigen.

Een derde spreker wordt nog aangekondigd.

Praktische informatie

Woensdag 12 september, 19u30-21u15, deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel.

Tickets: 5 euro.

Nederlands gesproken.

Organisatie: MO* en Vlaams-Nederlands Huis deBuren

MO*talks (€5,00)

Ticket boeken

12 september 2018, 19:30 - 21:30 (GMT +00:00 UTC)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & anderen)

Locatie


deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

Google maps »