Mo%20nieuws_det_cmykMO*talks: De kracht van tegenmacht


Democratie heeft behoefte aan verkiezingen en politieke partijen, aan burgers en vrije media. Dat is voor iedereen duidelijk. Maar een democratie kan enkel functioneren en zichzelf vernieuwen, beschermen en verdiepen als er tussen burger en beleid ook sterke, autonome organisaties actief zijn die het maatschappelijk belang verbinden met de individuele verwachtingen, die de focus op een concreet probleem kunnen inbedden in een visie op het geheel, en daarvoor ook op langere termijn kunnen ijveren.

Vandaag vertalen sommige partijen in Vlaanderen, net als in de rest van Europa en zeker in de rest van de wereld, het primaat van de politiek in minachting voor of repressie tegen het georganiseerde middenveld. Die meerderheidsideologie, gekoppeld aan steeds minder schaamte over de terugkeer van de Sterke Man en autoritair bestuur, zet de onvervangbare rol van het middenveld onder druk.

De krimpende ruimte voor het georganiseerde middenveld is een evolutie die niet onopgemerkt mag blijven, want als de tegenmacht van georganiseerde burgers verdwijnt, is er weinig dat de absolute macht van de politiek nog in de weg staat.

Praktische informatie

  • Woensdag 4 september, 19u30, deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel.
  • Inkom: € 5. 
  • Organisatie: MO* & deBuren
MO*talks (€5,00)

Einde verkoop

04 september 2019, 19:30 - 21:30 (GMT +00:00 UTC)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & anderen)

Locatie


deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

Google maps »